Saplāksnis melnajām grīdām

Saplāksnis melnajām grīdām


Daudzus grīdas seguma materiālus drīkst ieklāt tikai uz pilnīgi gludas, līdzenas pamatnes. Piemēram, linolejs ar laiku pieņem visus pamatnes nelīdzenumus. Pat smilšu grauds, atstāts uz pamatnes zem linoleja, ar laiku izspiežas, un šajā vietā linolejs daudz ātrāk nodilst.

Kvalitatīvu grīdas segumu nevar iegūt arī, uz nelīdzenas pamatnes iestrādājot laminātparketu, korķi, gabalparketu u.tml. grīdas seguma materiālus.

Ļoti efektīva pamatne jeb melnā grīda šādiem grīdas seguma materiāliem ir saplāksnis. Saplāksni ar ļoti labiem panākumiem var izmantot arī gadījumos, kad nepieciešama grīdas izlīdzināšana (piem., vecās ēkās).

Saplākšņa priekšrocības

No saplākšņa veidotām melnajām grīdām salīdzinājumā ar citām ir virkne priekšrocību:

  • tās ir ļoti gludas, kas dod iespēju uz saplākšņa ieklāt praktiski jebkuru tīras grīdas segumu,
  • grīdas ierīkošana nav darbietilpīga, jo vienas lielformāta saplākšņa plātnes laukums ir 4,65 m2 (1,525 x 3,05 m), standartplātnes – 2,97 m2 (1,220 x 2,440 m), milzu izmēra plātnes - 8,28 m2 (2,15 x 3,85 m),
  • saplākšņa plātņu lielo izmēru dēļ neliels ir salaiduma šuvju garums, līdz minimumam samazinot grīdas nelīdzenumus atsevišķu plātņu salaiduma vietās un špaktelēšanas darbu apjomu,
  • saplāksnis ir ekoloģiski tīrs materiāls,
  • iespēja veidot melnās grīdas kā sausās, tā arī mitrās telpās, izmantojot attiecīgi parasto vai mitrumizturīgo saplāksni.
Saplākšņa šķiras izvēle

Melnajām grīdām optimālais ir WG šķiras saplāksnis (vairāk par saplākšņa šķirām). Tā virsmā ir pieļaujamas plaisas un izkritušo zaru vietas, kuras aizšpaktelē reizē ar salaiduma šuvēm un skrūvju (naglu) galvām.

Tomēr arī melnajām grīdām saplāksnis jāizvēlas diferencēti:

  • Plānam linolejam ieteicams izmantot BB/WG šķiras saplāksni, kam virspuse ir augstas kvalitātes (gluda virsma, bez zariem, zaru vietās ielīmēti ieliktņi), bet apakšpuse ir zemākas kvalitātes.
  • Bet parketa pamatnei var izmantot sliktākas kvalitātes, piemēram, WG šķiras saplāksni, jo tai šajā gadījumā noteikti jābūt līdzenai, bet atsevišķas defektu vietas (zaru vietas, ieplīsumi u.c.) neietekmēs parketa grīdas kvalitāti un šajā gadījumā melnās grīdas virsma nav arī jāšpaktelē.
Gulšņi un atstatums starp gulšņiem

Melno saplākšņa grīdu līdzīgi kā dēļu grīdu parasti ierīko uz gulšņiem vai uz pārseguma sijām. Atstatums starp gulšņiem vai sijām ir atkarīgs no saplākšņa biezuma.

Grīdas ierīkošanai ieteicams izmantot 18-24 mm biezu saplāksni. Ja izmanto 18 mm biezo saplāksni, atstatums starp gulšņiem vai sijām nedrīkst pārsniegt 50 cm, bet, ja 24 mm biezo saplāksni, - 75 cm.

Ja atstatums starp gulšņiem būs liekāks, ekspluatācijas laikā deformācija būs pārāk liela un ne tikai špakteļtepe izbirs no plātņu salaiduma vietu šuvēm, bet arī piestiprinājums kļūs vaļīgs un var tikt bojāts grīdas segums.

Melnās saplākšņa grīdas ieklāšānas shēmaAtstatums starp gulšņiem vai sijām jāpieskaņo saplākšņa plātņu izmēriem tā, lai saplāksni nevajadzētu piezāģēt garenvirzienā: divu blakusesošo plātņu sadurai jāatrodas uz gulšņa vai sijas viduslīnijas.

Lai palielinātu melnās grīdas stingumu, arī zem saplākšņa plātņu sadurām šķērsvirzienā ieteicams izvietot gulšņu izmijas.

Nav ieteicams vienā punktā veidot četru saplākšņa plātņu salaidumu, tāpēc vienu plātņu rindu attiecībā pret blakus rindu ieteicams nobīdīt par apmēram pusi no plātnes garuma (1. att.).

Saplākšņa ieklāšana

Saplākšņa ieklāšanu sāk no ārējās garsienas, atstājot 10 mm platu spraugu (spraugu pēc tam nosedz ar grīdlīsti).

Agrāk saplākšņa plātnes pie gulšņiem pienagloja, bet pēdējā laikā tās galvenokārt pieskrūvē. Pieskrūvētās plātnes turēsies stingrāk, jo ekspluatācijas laikā naglas var nedaudz izvilkties, samazinot grīdas stingumu. Skrūvēm ir daudz lielāka pretestība pret izraušanos, turklāt vajadzības gadījumā remonta laikā skrūves var arī nedaudz pievilkt.

Skrūvēm plātnēs izurbj caurumus, vispirms – ar urbi, kura diametrs ir vienāds ar skrūves diametru, pēc tam ar lielāka diametra urbi izveido padziļinājumu skrūves galvas iegremdēšanai.

Naglu solim pa plātnes perimetru jābūt 10-15 cm, bet skrūvju solim – 15-20 cm. Naglas vai skrūves izvieto arī plātnes vidusdaļā pret katru gulsni vai siju.

Vidējās rindās naglu vai skrūvju soli var palielināt līdz 35-40 cm. Naglas saplākšņa plātnēs jādzen nedaudz slīpi no malas uz vidu, palielinot to izturību pret atraušanos un novēršot plātņu malu ieplīsumus.

Pirmā stāva saplākšņa grīda

Veidojot pirmā stāva grīdas ar silto pagrīdi, vispirms speciāli jāsagatavo pamatne (2. att.). Virs balstkārtas mūrē 25x25 mm ķieģeļu stabiņus viena vai divu ķieģeļu augstumā vai betonē betona stabiņus, uz kuriem balsta gulšņus.

Virs šiem stabiņiem liek hidroizolāciju un aptuveni 25 mm biezus koka paliktņus, uz kuriem novieto gulšņus. Paliktņi un gulšņi jāantiseptē. Pēc tam uz gulšņiem ieklāj saplākšņa plātnes.

Melno saplākšņa grīdu ērti ierīkot arī uz nelīdzenas betona vai dēļu grīdas: vispirms gulšņus līmeņo horizontālā plaknē, zem tiem paliekot vajadzīgā biezuma koka paliktņus, un pēc tam saplākšņa plātnes pieskrūvē pie gulšņiem.

Melno saplākšņa grīdu ierīkošanai vēlams izmantot lielformāta saplāksni, kura izmēri ir 1525x3050 mm, jo tas veido stingāku konstrukciju, mazāks ir salaiduma šuvju garums, samazinās ieklāšanas darbu darbietilpība, kā arī mazāks ir špaktelēšanas vai cita veida šuvju apstrādes kopējais garums.