Saplākšņu grīdas āra terasēm, balkoniem un skatuvēm

Saplākšņu grīdas āra terasēm, balkoniem un skatuvēm


Skatuve Rudzāti no saplākšņa

Saplāksnis celtniecībā tiek izmantots daudzās konstrukcijās, kurās tas sekmīgi aizstāj agrāk tur izmantotos materiālus. Šādas konstrukcijas ir arī āra terašu, balkonu un skatuvju grīdas.

Saplāksnis ir ļoti labs materiāls ārējo grīdu ierīkošanai, tikai vēlams, lai tās no augšas būtu nosegtas ar jumtu.

Kaut arī zem jumta, tomēr saplāksnis šajās vietās ekspluatācijas laikā atrodas ļoti nelabvēlīgos apstākļos, jo ir pakļauts daļējai atmosfēras nokrišņu, kā arī sala, saules un mehāniskajai iedarbībai. Tāpēc jāizvēlas vispiemērotākā veida saplāksnis, kurš šādos bargos ekspluatācijas apstākļos deformētos tikai pieļaujamās robežās un saglabātu savas mehāniskās un dekoratīvās īpašības ilgu laika periodu.

Ar filmu pārklāts saplāksnis

Āra terasēm, balkoniem un skatuvēm ieteicams izmantot ar filmu pārklātu saplāksni ar teksturētu virsmu (Riga Tex, Riga Pattern, Riga Heksa, Riga Heksa Plus, Riga Foot, Riga Rhomb). Virsmas tekstūra palielina berzi un līdz minimumam samazina slīdēšanas iespēju, cilvēkiem pārvietojoties pa šādu grīdu, jo jārēķinās ar to, ka atmosfēras nokrišņu dēļ virsma var kļūt ļoti slidena. Tajā pašā laikā šāds pārklājums ir pietiekami gluds. Viena no vismazāk slīdīgākajām virsmām ir Riga Tex.

Ārā lietojamais saplāksnis ir līmēts ar ūdensizturīgu fenolformaldehīdsveķu līmi. Tāpēc līmējums ir izturīgs ne tikai pret apskārtējas vides iedarbību, bet pat arī pret vāroša ūdens iedarbību.

Ar filmu pārklāts saplāksnis, kuru var izmantot āra terašu, balkonu un skatuvju grīdām, var būt dažādās krāsās: brūnā,  necaurspīdīgā dzeltenā, zaļā, melnā, pelēkā, sarkanā u.c.

Saplākšņu malas ir jāpārklāj ar akrilkrāsu (ieteicams vairākas reizes).

Saplākšņa lietošana

Veidojot āra terases, balkonus un skatuves, vispirms jāizveido to nesošā konstrukcija.

Terasēm un skatuvēm to visbiežāk veido no koka, bet balkoniem var būt arī metāla sijas, kas konsolveidā izvirzītas no sienas.

Visbiežāk āra terašu, balkonu un skatuvju grīdas balsta uz koka gulšņiem vai sijām, kas obligāti jāantisepē, jo ekspluatācijas laikā tie atrodas nelabvēlīgos apstākļos.

Atstatums starp gulšņiem vai sijām ir atkarīgs no izmantojamā saplākšņa biezuma. Jo lielāks ir atstatums starp saplākšņa plātņu balstiem (gulšņiem, sijām), jo biezāks saplāksnis jālieto, un otrādi.

Ja atstatums starp gulšņiem ir 40 cm, tad var izmantot 18 mm biezu saplāksni, ja 60 cm, tad 24 mm biezu saplāksni, bet, ja 80 cm, tad 30 mm biezu saplāksni.

Tomēr atstatums starp gulšņiem vai sijām ir atkarīgs arī no ekspluatācijas slodzes, tāpēc katrā konkrētajā gadījumā jāveic aprēķins un jāizstrādā projekts, kurā tiek norādīti gulšņu vai siju šķērsgriezuma izmēri, atstatums starp tiem un saplākšņa biezums.

Ja saplāksni ar filmas un sietveida pārklājumu izmanto vecās grīdas pārklāšanai vai remontam, tad var izmantot 9-12 mm biezu saplāksni.

Ierīkojot grīdas āra terasēm, balkoniem un skatuvēm, ieteicams saplākšņa plātnes montēt ar apmēram 3 mm platām atstarpēm, kas nepieciešamas nokrišņu ūdens notecēšanai, kā arī jārēķinās ar to, ka mitrā laikā saplāksnis parasti uzbriest.


Grīda no saplākšņa Ķekavas novada svētkos 2016.gadā.