Montāža

Montāža

Līmēšana

Saplākšņa savienojumu, kam nepieciešama izturība pret mitruma iedarbību, līmēšanai ieteicams izmantot fenola līmes.

Savienojumos, kam nav nepieciešama izturība pret mitruma iedarbību, ieteicams izmantot karbamīda līmes vai cita veida līmes, kas derīgas koksnes līmēšanai.

Saplākšņa un plastikātu vai metālu savstarpējai salīmēšanai ieteicams izmantot PVA dispersijas vai citas līmes, kas derīgas šādu materiālu salīmēšanai.

Pirms salīmēšanas virsmas ieteicams attīrīt no putekļiem. Metāla virsmas pirms līmēšanas pie saplākšņa ieteicams attaukot.

Ja saplāksni aplīmē ar materiāliem, kuriem ir atšķirīgs temperatūras ietekmē izplešanās koeficients nekā saplāksnim, jāizmanto līmes, kuras kompensē šo materiālu dimensiju izmaiņas temperatūras ietekmē.

Izvēloties līmi dažādu materiālu salīmēšanai, konsultējieties ar ražotāju vai konsultantu tirdzniecības vietā.

Savienojumu veidi

Saplākšņu savienošanai var izmantot:

  • tapu un gropju savienojumu,
  • mehānisko savienojumu (bultskrūves, kniedes, skavas, kokskrūves u.c.),
  • kombinēto savienojumu.

Tapu un gropju savienojumi

Tapu un gropju savienojumu nostiprināšanai ieteicams izvēlēties līmi atkarībā no saplākšņa pielietošanas veida - āra vai telpas apstākļos.

Lai aizsargātu šuvju spraugas no mitruma iedarbības, tās jāaizpilda ar mitruma necaurlaidīgu tepi vai mastiku.

Šuvju galus saplākšņa malās var aizsargāt no mitruma iedarbības, nokrāsojot tas ar mitruma aizsargājošiem materiāliem (krāsām, tepēm).

Mehāniskie savienojumi

Mehāniskajos savienojumos pirms skrūvju iestrādāšanas nepieciešams veikt urbšanu.

Savienojumos, izmantojot bultskrūves vai kniedes, urbuma diametram jābūt vienādam vai nedaudz lielākam par bultskrūves vai kniedes kāta diametru.

Urbuma attālumam līdz saplākšņa malai ir jābūt divreiz lielākam nekā bultskrūves vai kniedes kāta diametram. Tas pasargā savienojumu no deformēšanās.

Lai pasargātu urbumus no mitruma iedarbības, tiem ieteicams uzklāt mitruma aizsargājošus materiālus.

Savienošanai lietojot kniedes un bultskrūves, ieteicams sekot, lai pie montāžas netiktu deformētas saplākšņa ārējās kārtas.

Savienošanai izmantojot koksrūves, urbuma diametram ir jābūt mazākam par kokskrūves vītnes diametru - tas nodrošina vieglāku saplākšņa savienojumu montāžu.

Vispārīgā veidā ieteicamo urbuma diametru var apreķināt pēc sakarības - urbuma diametrs = 0,5 x skrūves diametrs.

Kombinētie savienojumi

Kombinētos savienojumus ieteicams izmantot savienojumu šuves stiprības pastiprināšanai, gropju savienojumus nostiprinot ar metāla skavām vai starp saplākšņa gropēm ielīmējot metāla vai plastikāta lameles, kas samazina samešanās iespējas.